KÖFOP-2.2.5-VEKOP-15 „Átláthatóság a közpénzek felhasználásánál, államháztartási adattárház” projekt

Az oktatás célja, hogy a delegált felhasználókat felkészítse arra, hogy a KINCS-TÁR adattárházi megoldások bevezetésével, a szakrendszerek cseréjéhez kapcsolódó integrációkat, alkalmazásokat és eszközöket megismerjék, a teszteléshez szükséges ismereteket elsajátítsák, megértsék a funkcionalitást, és az ügyviteli szabályozások elkészítéséhez szükséges iniciális tudnivalókat megkapják.

Minden egyes oktatási anyag elsajátítását javasolt a kurzusban látható sorrend alkalmazásával egymás után teljesíteni, kezdve az eszköz használattal, az üzleti tartalmon át a riportkészítésig. Az egyedi anyagok elsajátításánál javasolt első lépésben a PDF dokumentumot áttanulmányozni, elolvasva a szöveges tartalmakat. Ha a PDF dokumentum tartalmaz MP4 beágyazott videó fájl linket érdemes az adott résszel együtt megnyitni és tanulmányozni. Ezek a videó anyagok nagy képernyőre nyithatók és többször is lejátszhatók, szükség esetén megállíthatók.

Az oktató szoftver keretrendszere jegyzi, hogy melyik oktatási anyag volt már megnyitva, ezzel segítve a tanuló munkáját, hogy követni tudja saját haladását. A kurzus végén, miután a tanuló minden anyagot elsajátított, egy vizsga elvégzése szükséges. A vizsga elérésének feltétele, hogy minden tananyagot megnézzen a résztvevő. A vizsgák anyaga a kurzus anyagára kérdeznek rá, azoknak fontosabb részeit érintve. A vizsga teljesítésével a felhasználók legfeljebb háromszor próbálkozhatnak. A sikeres teljesítéshez legalább 60%-os eredmény elérése szükséges. Többszöri próbálkozás esetén a legjobb eredményt tekinti végeredménynek a rendszer. A vizsga teljesítéséről igazolás kerül kiállításra.